24 Nisan 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28627

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 

                                                                                                                                                                  Yapının Birim

                                                                                                                                                                        Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                            85,00

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          

Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          145,00

. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               

. Su depoları                                                                                                                                                         

İş yeri depoları                                                                                                                                                    

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                           235,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  

Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      

. Kayıkhane                                                                                                                                                           

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                           320,00

Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          

. Semt sahaları, küçük semt parklarıçocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                                                                                            

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         

. Mezbahalar                                                                                                                                                         

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          370,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                         490,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                                                                                                                      

. Katlı garajlar                                                                                                                                                       

. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        

. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                   

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              

. Kampingler                                                                                                                                                         

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               

. Semt postaneleri                                                                                                                                                 

. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                   

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                         585,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        

İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   

. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   

. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     

. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          

. Halk evleri                                                                                                                                                          

. Pansiyonlar                                                                                                                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 

. Fuarlar                                                                                                                                                                

. Sergi salonları                                                                                                                                                     

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                              

. Marinalar                                                                                                                                                            

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    

İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               

. Misafirhaneler                                                                                                                                                    

. Büyüçiftlik yapıları                                                                                                                                          

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                         650,00

Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)               

. Poliklinikler                                                                                                                                                        

. Liman binaları                                                                                                                                                     

. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                             

İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       

Aqua parklar                                                                                                                                                       

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     

. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                           

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                 

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                         730,00

İş merkezleri                                                                                                                                                       

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         

. Metro istasyonları                                                                                                                                               

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               

. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             

. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                                            

. Banka binaları                                                                                                                                                     

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                                   

Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                                              

Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)                                                      

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                         840,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                                                

. Bakanlık binaları                                                                                                                                                 

. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                                     

. Arşiv binaları                                                                                                                                                      

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                                              

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                                      

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                                                 

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                                    

İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                                   

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

V. SINIF YAPILAR                                                                                                                                          

A GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                        1.040,00

. Radyo-Tv İstasyonları                                                                                                                                        

Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi                                                                                                                

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar                                                            

. Borsa binaları                                                                                                                                                     

Üniversite kampüsleri                                                                                                                                         

. Yapı yüksekliği 51,50 myi aşan yapılar                                                                                                            

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)              

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

B GRUBU YAPILAR..........................................................................................                                       1.270,00

. Kongre merkezleri                                                                                                                                              

. Müze, sergi kütüphane kompleksleri                                                                                                                  

. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar                                                                                                                     

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                                   

. Hastaneler                                                                                                                                                           

. Havaalanları                                                                                                                                                        

İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)                                                                                            

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                                               

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                       1.450,00

Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)                                                                                 

. Büyük radyo ve televizyon binaları                                                                                                                    

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

D GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                       1.750,00

. Opera, tiyatro, bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                                            

. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar           

ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       

            

 

Açıklamalar:

1-) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

2-) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2013 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2013 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

Tebliğ olunur.